Jax

Jax

Bậc Thầy Vũ Khí

Vị trí:Cận chiến
Vai trò:Đấu Sĩ, Sát Thủ
Phòng thủ:
Tấn công:
Phép thuật:
Độ khó: