Chi Tiết Tướng LMHT

Fiddlesticks

Fiddlesticks

Sứ Giả Địa Ngục

Vị trí:Đánh xa
Vai trò:Pháp Sư, Hỗ Trợ
Phòng thủ:
Tấn công:
Phép thuật:
Độ khó:

Guide Fiddlesticks mùa 10: Cách chơi Fiddlesticks, Bảng ngọc bổ trợ và…

Yêu Sách Của Băng Hậu Hồng Ngọc Toả Sáng Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Pha Lê Rylai Mặt Nạ Đoạ Đầy Liandry Giày Cơ Động Tốc Biến Kiệt Sức

Guide Fiddlesticks mùa 10: Cùng tìm hiểu về cách chơi Fiddlesticks, cách lên đồ và bảng…...

Guide Fiddlesticks mùa 10: Cách chơi Fiddlesticks, Bảng ngọc bổ trợ và…

Đồng Hồ Cát Zhonya Giày Pháp Sư Mặt Nạ Đoạ Đầy Liandry Trượng Hư Vô Dây Chuyền Chữ Thập Trừng Phạt Tốc Biến

Guide Fiddlesticks mùa 10: Cùng tìm hiểu về cách chơi Fiddlesticks, cách lên đồ và bảng…...

[Fiddlesticks mùa 7] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Fiddlesticks Support…

Yêu Sách Của Băng Hậu Đồng Hồ Cát Zhonya Dây Chuyền Buộc Tội Hồng Ngọc Toả Sáng Giày Pháp Sư Trượng Hư Vô Tốc Biến Kiệt Sức

Cách lên đồ, cách chơi Fiddlesticks SP mùa 7 trở thành nỗi ám ảnh ở đường…...

[Fiddlesticks Guide Jungle – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách Build…

Trượng Pha Lê Rylai Đồng Hồ Cát Zhonya Giày Pháp Sư Đai Lưng Hextech Mặt Nạ Đoạ Đầy Liandry Trừng Phạt Tốc Biến

Với khả năng đi rừng không tốn máu, Fiddlesticks là cái tên rất thích hợp cho những…...

[Fiddlesticks Guide Jungle – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build…

Mặt Nạ Vực Thẳm Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Pha Lê Rylai Mặt Nạ Đoạ Đầy Liandry Trừng Phạt Tốc Biến

Khả năng dọn rừng tốt và tạo đột biến khi có Ultimate, Fiddlesticks vẫn tỏ ra…...

[Fiddlesticks Guide Support – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build…

Hồng Ngọc Toả Sáng Yêu Sách Của Băng Hậu Đồng Hồ Cát Zhonya Mặt Nạ Vực Thẳm Trượng Pha Lê Rylai Kiệt Sức Tốc Biến

Khả năng khống chế và hút máu tốt, Fiddlesticks còn có thể mở giao tranh rất…...