Chi Tiết Tướng LMHT

Brand

Brand

Ngọn Lửa Phục Hận

Vị trí:Đánh xa
Vai trò:Pháp Sư
Phòng thủ:
Tấn công:
Phép thuật:
Độ khó:

Guide Brand mùa 9 – Cách chơi Brand Đường Dưới ngọc Thu…

Đốt cháy cả thế giới và khiến trận đấu thêm phần nóng bỏng với anh chàng…...

Guide Brand mùa 9: Cách chơi Brand , Bảng ngọc bổ trợ…

Gươm Truy Tung - Thần Vọng Mặt Nạ Đoạ Đầy Liandry Trượng Pha Lê Rylai Giày Pháp Sư Trượng Hư Vô Mũ Phù Thuỷ Rabadon Trừng Phạt Tốc Biến

Guide Brand mùa 9: Cùng tìm hiểu về cách chơi Brand, cách lên đồ và bảng…...

Guide Brand mùa 9: Cách chơi Brand , Bảng ngọc bổ trợ…

Mặt Nạ Đoạ Đầy Liandry Trượng Trường Sinh Trượng Pha Lê Rylai Trượng Hư Vô Đồng Hồ Cát Zhonya Giày Pháp Sư Tốc Biến Thiêu Đốt

Guide Brand mùa 9: Cùng tìm hiểu về cách chơi Brand, cách lên đồ và bảng…...

[Brand mùa 7] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Brand Support…

Di Vật Ác Thần Mặt Nạ Đoạ Đầy Liandry Trượng Pha Lê Rylai Giày Pháp Sư Trượng Hư Vô Dây Chuyền Buộc Tội Tốc Biến Thiêu Đốt

Hướng dẫn chi tiết cách chơi Brand SP: bảng ngọc, bảng bổ trợ, combo, cách lên…...

[Brand Guide AP Mid – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách…

Quỷ Thư Morello Trượng Pha Lê Rylai Mặt Nạ Đoạ Đầy Liandry Giày Pháp Sư Mũ Phù Thuỷ Rabadon Trượng Hư Vô Tốc Hành Tốc Biến

Với lượng sát thương vô cùng lớn, Brand chỉ cần người chơi biết chọn vị trí…...

[Brand Guide AP Mid – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách…

Mặc dù có độ cơ động thấp nhưng Brand lại có lượng sát thương phép vô…...