Chi Tiết Tướng LMHT

Blitzcrank

Blitzcrank

Người Máy Hơi Nước

Vị trí:Cận chiến
Vai trò:Hỗ Trợ, Đỡ Đòn, Đấu Sĩ
Phòng thủ:
Tấn công:
Phép thuật:
Độ khó:

Guide Blitzcrank mùa 10: Cách chơi Blitzcrank , bảng Ngọc bổ trợ…

Giày Cơ Động Mặt Nạ Sơn Thạch Hồng Ngọc Toả Sáng Dây Chuyền Iron Solari Dây Chuyền Buộc Tội Lời Thề Hiệp Sĩ Tốc Biến Thiêu Đốt

Hướng dẫn cách chơi, cách lên đồ và bảng ngọc Blitzcrank SP Ngọc Dư Chấn Mùa 10!!...

[Blitzcrank Guide Support – Season 7] Hướng dẫn chơi – Cách Build…

Pháo Đài Sơn Thạch Giày Cơ Động Lời Thề Hiệp Sĩ Vinh Quang Chân Chính Dây Chuyền Iron Solari Tụ bão Zeke Thiêu Đốt Tốc Biến

Là tướng hỗ trợ có khả năng tạo đột biến mạnh nhất game, Blitzcrank luôn mời gọi…...

[Blitzcrank Guide Support – Season 6] Hướng dẫn chơi – Cách Build…

Mặt Nạ Sơn Thạch Hồng Ngọc Toả Sáng Dây Chuyền Iron Solari Găng Tay Băng Giá Vinh Quang Chân Chính Thiêu Đốt Tốc Biến

Với khả năng tạo đột biến cao từ những cú kéo, Blitzcrank sẽ trở nên rất…...