Alistar

Alistar

Quái Vật Đầu Bò

Vị trí:Cận chiến
Vai trò:Đỡ Đòn, Đấu Sĩ, Hỗ Trợ
Phòng thủ:
Tấn công:
Phép thuật:
Độ khó:

Các bài viết phổ biến