Chi Tiết Tướng Dota2

Spectre

MERCURIAL

Spectre

Phe The Dire
Thuộc tính Agility
Loại Melee
Vai trò Carry, Durable, Escape, Initiator
Str 21 + 2.3
Agi 23 + 1.8
Int 16 + 1.9
Health 578
Mana 267
Damage 46‒50
Range 150
Armor 4.6
Movement 290

Cũng giống như dạng năng lượng cao hơn tìm kiếm đến mức độ thấp hơn nó, bóng ma Spectre được biết đến cái tên Mecurial là một thực thể mãnh liệt và tàn bạo, cảm thấy không thể cưỡng lại được sức cuốn hút từ những cảnh tượng đổ máu diễn ra bên ngoài thế giới vật chất. Trong khi dạng linh hồn của nó vượt qua cả những giới hạn về cảm giác, mỗi khi hiện ra dưới hình hài của thực thể vật lí, nó bị công kích bởi chính một phần cơ thể bị mất đi - không vì mục đích gì cả.

Trong cuộc hỗn chiến, nhân dạng của nó vỡ tan rồi tái định hình trở lại, và sau đó là đến nhận thức của nó. Nó chính là bóng ma Spectre - Mecurial, cũng như tất cả những ảnh ảo khác của nó ở khắp mọi nơi của 1 Spectre thật duy nhất. Nó tập trung trong cuộc giao tranh cho sự sống còn; tâm trí thật sự của nó lên tiếng cho bản thân; rằng cho đến giây phút thành bại cuối cùng của cuộc chiến này, nó sẽ vượt qua mọi thứ để trở về với hình hài vĩnh cửu của nó một lần nữa.

[Guide Spectre] – Dota 2 – Hướng dẫn chơi và cách build đồ cho Spectre ở vị trí Hard Carry, Ganker và Tanker (UPDATE 7.07)

Heart of Tarrasque Abyssal Blade Butterfly Manta Style

Spectre là 1 bóng ma được bến đến với khả năng truy sát đáng sợ từ bất cứ đâu trên…...