Cập nhật kết quả Siêu Sao Đại Chiến Đông Nam Á 2017


avaaall-e1510819544886
Ngày Trận đấu Video
20/11 Philippines (PGS) > Malaysia (TLC) Link
Indonesia (LGS) < Việt Nam (VCS) Link
Thái Lan (TPL) < Singapore (SLS) Link
Veki > Kra Link
Petland > Patrick Link
EternaL > Whatthejes Link
Potato < NoWay Link
Dantiz < Kirino Link
Singapore (SLS) > Philippines (PGS) Link

 

Ngày Trận đấu Video
21/11 Malaysia > Indonesia Link
Việt Nam > Thái Lan Link
Malaysia < Singapore Link
Palette > Tamsu Link
Jisu < Qaspiel Link
Oceans11 < Exosen Link
Ruben > Arykelic Link
JLC > HopeLess Link
Philippines < Việt Nam Link

 

Ngày Trận đấu Video
22/11 Indonesia < Thái Lan Link
Thái Lan < Philippines Link
Việt Nam > Malaysia Link
 Moraytaboy <  Hope Link
Lloyd > 404 Link
Blaire < Marky Link
Whynuts < Eren Link
Levi < Veki Link
Singapore > Indonesia Link