live dstat graph
Guide Zed Mùa 9 – Ngọc tái tổ hợp và cách chơi Zed đi rừng sát thủ

Guide Zed Mùa 10 – Cách chơi Zed, bảng ngọc bổ trợ và Cách lên đồ Zed Rừng Sốc ĐiệnSửa bài viết
live dstat graph