Vladimir Guide mùa 9 – Cách chơi Vladimir, bảng ngọc tái tổ hợp và cách lên đồ Vladimir Mid Thú săn mồi