live dstat graph
Vel'koz Guide mùa 9 - Ngọc tái tổ hợp Vel'koz mùa 9 và hướng dẫn chơi Vel'koz support trùm bạch tuộc

Guide Vel’Koz mùa 10 – Cách chơi Vel’Koz, bảng ngọc bổ trợ và Cách lên đồ Vel’koz SPSửa bài viết
live dstat graph