live dstat graph
Trundle Guide mùa 9 - Ngọc tái tổ hợp và Hướng dẫn chơi Trundle hủy diệt đường trên.

Guide Trundle mùa 10: Cách chơi Trundle, bảng Ngọc bổ trợ và Cách lên đồ Trundle Top Quyền Năng Bất DiệtSửa bài viết
live dstat graph