Guide Lux mùa 9: Cách chơi Lux , bảng Ngọc bổ trợ và Cách lên đồ Lux SP Thu Thập Hắc Ám theo thầy giáo Ba