Guide Kled mùa 9: Cách chơi Kled, Bảng ngọc bổ trợ và Cách lên đồ Kled Top