Guide Dianna mùa 9: Cách chơi Dianna, Bảng ngọc bổ trợ và Cách lên đồ Diana Mid