AOG – Đấu Trường Vinh Quang | Thông tin trang bị vật lý


xiaomi-legends

AOG – Đấu Trường Vinh Quang

AOG – Đấu Trường Vinh Quang | là tựa game moba vì vậy trang bị là phần quang trọng nhất khi tham gia thể loại game này, giúp người chơi có khả năng nâng cấp sức mạnh hoàn thành trò chơi.

Thông tin trang bị vật lý AOG – Đấu Trường Vinh Quang

Viễn Cổ Điện Nỏ

vien-co-dien-no

 • +30 Điểm Tốc Độ Đánh
 • +15% tỷ lệ chí mạng

Nội tại duy nhất: Nhận một lớp sức mạnh mỗi giây, đón tấn công thường nhận được 2 lớp. Khi đạt đủ 9 lớp sẽ kích hoạt tia sét, gây sát thương lên kẻ địch và tối đa 5 mục tiêu lân cận bằng (30 + 50% công) sát thương phép.( chỉ gây 50% sát thương lên tướng, có thể chí mạng)

Cửu Chuyển Câu Liêm

cuu-chuyen-cau-liem

 • +50 Công vật lý
 • +10% giảm hồi chiêu ( tối đa 40%)

Kích hoạt duy nhất:  Gây sát thương vật lý bằng 100% công lên phạm vi 450 quanh bản thân, tăng 25% tốc độ di chuyển trong 2.5 giây.

Nội tại duy nhất – Nhanh nhạy: Nếu không nhận sát thương trong vòng 3 giây sẽ tăng 4% tốc độ di chuyển, mỗi 3 giây nhận thêm 4% tối đa 12% tốc độ di chuyển.

Băng Sương Chùy

bang-suong-chuy

 • +40 Công vật lý
 • +200 máu
 • +30 Tốc độ đánh

Nội tại duy nhất: Đòn tấn công thường cận chiến làm giảm 35% tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 1,2 giây. (20% đối với đánh xa)

Nội tại duy nhất: Khi bạn duy chuyển hoặc đánh thường, sẽ tích lũy năng lượng. Khi đầy (10 tầng), đòn tấn công hoặc kỹ năng tiếp theo sẽ giảm 25% sát thương gây ra bởi mục tiêu trong 2,5 giây.

Phệ Cốt Ma Đao

Phe-cot-ma-dao

 • +20 Công vật lý
 • +30 tốc đánh
 • +15% hút máu vật lý

Nội tại duy nhất: Đòn tấn công thường gây thêm 5% máu tối đa của mục tiêu sát thương phép.

Khu Ma Ngân Chùy

khu-ma-ngan-chuy

 • +50 công vật lý
 • +30 kháng phép
 • +10% giảm hồi chiêu( tối đa 40%)

Kích hoạt duy nhất: Loại bỏ tất cả hiệu ứng xấu, tăng 50% tốc độ di chuyển đồng thời tăng kháng phép bằng 40% công vật lý ( tối đa 120 điểm), kéo dài 2 giây. ( không tiêu hao năng lượng, thời gian chờ 45 giây)

Nội tại duy nhất: Tăng kháng phép dựa trên 10% công vật lý của bạn ( tối đa 30 điểm)

Cuồng Loạn Chi Côn

cuong-loan-con

 • +50 Công vật lý
 • +200 Máu
 • +15% Hút máu

Nội tại duy nhất: Tấn công thường cận chiến gây 60% sát thương lan lên phạm vi 300 quanh mục tiêu. Sát thương tán xạ có hiệu ứng hút máu.

Nội tại duy nhất: Khi tướng cận chiến, trong 3 giây nhận 300 +50*cấp sát thương sẽ nhận được một lớp khiên hấp thụ sát thương vật lý ( tương ứng với 20% máu tối đa) và tăng 20% tốc độ di chuyển, kéo dài 3 giây. ( Thời gian chờ 45 giây)

Liệt Nhật Tài Quyết

liet-nhat-tai-quyet

 • +40 công vật lý

Nội tại duy nhất – Phá giáp: Tấn công thường gây sát thương lên kẻ thù bỏ qua 30% giáp của mục tiêu

Nội tại duy nhất – Trọng Thương: Gây sát thương vật lý kiến mục tiêu bị trọng thương kéo dài 3 giây.

Xuyên Vân

xuyen-van

 • +70 công vật lý

Nội tại duy nhất – Phá giáp: Tấn công thường gây sát thương lên kẻ thù bỏ qua 45% giáp của mục tiêu

Truy Hống Song Kiếm

truy-hong-song-kiem

 • +50 công vật lý
 • +20 giảm hồi chiêu ( tối đa 40%)

Nội tại duy nhất – Phá giáp: Tấn công thường gây sát thương lên kẻ thù bỏ qua 25%/10% ( Cận chiến/ Đánh xa) giáp của mục tiêu.

Nội tại duy nhất: Khi kỹ năng gây sát thương vật lý lên kẻ địch bỏ qua 35% giáp của mục tiêu

Liệt Giáp Giả Nộ

liet-giap-gia-no

 • +50 công vật lý
 • +300 máu
 • +10% giảm hồi chiêu ( tối đa 40%)

Nội tại duy nhất: mỗi lần gây sát thương vật lý lên tướng địch, giảm 4% máu của mục tiêu trong 5 giây ( cộng dồn tối đa 6 lần và 24% giáp)

Nội tại duy nhất: Mỗi lần gây sát thương vật lý lên tướng địch, tốc độ di chuyển tăng 6% trong 2 giây; Hỗ trợ hoặc tiêu diệt se tăng 20% tốc độ di chuyển trong 2 giây ( tốc độ di chuyển của tướng tầm xa chỉ nhận được 1 nửa)

Găng Tay Chắn Gió

gang-tay-chan-gio

 • +50 công vật lý
 • +200 máu
 • +30 kháng phép
 • +10% giảm hồi chiêu (tối đa 40%)

Nội tại duy nhất – Tăng cường tấn công: Sau khi sử dụng kỹ năng đòn đánh thường tiếp theo tăng 50% sát thương, đồng thời giảm 1 giây thời gian chờ tất cả kỹ năng bản thân, hồi lại 5% năng lượng tối đa, thời gian chờ hiệu quả 3 giây,

Hơi Thở  Phong Linh

hoi-tho-phong-linh

 • +30 công vật lý
 • +30 tốc độ đánh

Nội tại duy nhất: +30% tỷ lệ chí mạng

Nội tại duy nhất: Khi có kẻ địch trong phạm vi 550 xung quanh bản thân, tăng 12% tốc độ di chuyển.

Huyết Ẩm

huyet-am

 • +60 công vật lý
 • +10% thời gian chờ ( tối đa 40%)

Nội tại duy nhất – mất máu: 30% sát thương sẽ khấu trừ trong 3 giây dưới dạng chảy máu.

Nội tại duy nhất – uống máu: sát thương vật lý lên kẻ thù, 18% sát thương sẽ chuyển thành máu cho bản thân ( hiệu quả hút máu nhóm tối đa 40%)

Thị Huyết Họa Kích

thi-huyet-hoa-kich

 • +80 công vật lý

Nội tại duy nhất – Hấp Thụ: +20% hút máu vật lý

Nội tại duy nhất: Khi lượng máu dưới 35%, tăng 25 điểm tốc độ tấn công.

Hình Thiên Cự Phủ

hinh-thien-cu-phu AOG - Đấu trường vinh quang

 • +80 công vật lý
 • +15% tỷ lệ chí mạng

Nội tại duy nhất: sát thương chí mạng tăng 200% lên đến 250%

Xem thêm: AOG – Đấu Trường Vinh Quang