[3Q Củ Hành] Top 5 vị tướng có until bá đạo phe Ngô phần 2


top-5-gank-khung

I. TÔN SÁCH:

ts-anh

 • Tiểu Bá Vương Tôn Sách, đại anh hùng của Đông Ngô, là anh cả của Tôn Quyền, sở trường trường thương, xưng bá Giang Đông, uy phong lẫm liệt. Vũ khí của ông là “Bá Vương Thương”, xuất chiêu cực mạnh, có thể hất tung kẻ địch lên cao; thương pháp đều đặn khiến cho kẻ địch hoa mắt; xuất thương chuẩn xác nhắm thẳng huyệt đạo kẻ địch; tuyệt chiêu “Tử Lôi Loạn Vũ”của Tôn Sách có thể tập hợp cửu lôi chiến khí thôn tính kẻ địch, khiến chúng sống không bằng chết.
 • Tôn Sách là vị tượng phép với khả năng hỗ trợ và gank tốt nhờ bộ kỹ năng stun và until có sát thương cao.
 • Tôn Sách được khá nhiều người chơi ưa thích vì khả năng sát thương của until gây ra rất mạnh, nếu kẻ địch không chú ý thì khó mà chạy thoát được until của Tôn Sách.

II. NGÔ PHƯỢNG HI:nph-anh

 • Ngô Phong Hy, thân mẫu Tôn Quyền, cốt cách uy nghi, tay đeo vòng ngọc như ý, thân khoác Kim Phong Y, pháp lực vô biên, chấn động càn khôn. Dùng ý nghĩ tạo ra quả cầu lưu ly phát sáng, phóng vào khiến địch tứ chi bất lực; Khi quanh người bà tỏa ánh sáng, mây lành bao phủ khắp nơi, trị thương cho quân lính. Thiên Sơn Ngọc Như Ý còn có thể triệu hồi Vạn Trượng Thần Quang, thiêu đốt quân địch, không thể chống đỡ. Thần hậu là nữ thần Dao Lâm ở Thiên Sơn, được Thần Tộc tôn kính, là một quốc mẫu người người mến mộ.
 • Ngô Phương Hi là vị tướng phép với khả năng khống chế tốt nhờ skill stun đạn xa tới kẻ địch gây choáng và until đặt vòng bắn skill liên tục vào kẻ địch lân cận rất mạnh.
 • Ngô Phương Hi là vị tướng điều khiển khá khó vì kỹ năng stun là đạn xạ tức phải có nhiều kẻ địch mới phát huy hiệu quá do đó trong combat lúc nào cũng phải có Ngô Phượng Hi để support.

III. TÔN KIÊN:

ton-kien

 • Tôn Kiên, phụ thân của Tôn Quyền, bị tử trận trong trận chiến ở Hiện Sơn, sau đó hóa thành linh hồn mãnh hổ để tiếp tục thủ hộ cho thần tộc. Tôn Kiên tay cầm Cổ Đĩnh Chú Hồn Đao, lúc xuất chiêu khiến quân địch tử thương vô số.
 • Tôn Kiên là một vị tướng tank với khả năng ultimate đánh AOE cực khủng giúp Tôn Kiên trở thành vị tướng khống chế quần công và mở đầu trong các combat của team.
 • Bộ skill của Tôn Kiên tk-skill1 tk-skill2 tk-skill3 tk-skill4 giúp Tôn Kiên mở các cuộc giao tranh combat nhờ skill tk-skill4 gây choáng AOE lên kẻ địch lân cận nếu bạn có thêm Tạo Mới Thông Soái Ấn thì se có được 2 ultimate gây choáng 2 lần trong combat rất là bá đạo.

IV. TRƯƠNG CHIÊU:

tc-anh

 • Trương Chiêu, pháp sư Bạch bào tộc Lôi thần, phò tá Tôn Quyền trị Đông Ngô. Giỏi mưu lược, có thể thi triển Chưởng Lôi Kỹ Pháp; khi nổi giận, sấm chớp nổi lên thiêu cháy kẻ địch. Tính tình cương trực, rất mực trung thành với Tôn Quyền, là đại công thần khai quốc đức cao vọng trọng của Đông Ngô.
 • Với until tc-skill4 triệu hồi vạn lôi bao quanh người khiến kẻ địch dứng gần gây sa 200 sát thương trên giây cực mạnh, một khi mà Trương Chiêu xanh thì có thể cân cả team địch.

V. LINH ÂM:

la-anh

 • Linh Âm, sinh ra tại thần địa, may mắn sống sót dưới vó ngựa Ma tộc, được tiên nhân cứu giúp và chỉ dạy tiên thuật. Luôn xông pha sa trường tiêu diệt Ma tộc, có nhiều tuyệt kỹ khiến kẻ địch khiếp sợ. Trong một lần bất cẩn Linh Âm từng rơi vào vòng vây của kẻ địch, được một người áo tím thần bí giải cứu, vì muốn gặp lại người đó, Linh Âm lại tiếp tục bôn ba sa trường.
 • Linh âm là vị tướng phép với khả năng công kích và khống chế phép khá tốt, có kỹ năng trói kẻ địch và dặt biết until của Linh Âm có khả năng cấm chú và tiều hao MP kẻ địch khi đứng trong phạm vi ảnh hưởng.
 • Linh Âm chỉ là vị tướng khống chế phép nên phải luôn có mặt trong các combat để support cho team.